Directly jump to the content and enable reader mode
Artikelbild

have read aloud


Reading time: about 28 min Print version

Deutschsprachige Mastodon Instanzen

Mastodon Instanzen bei denen hauptsΓ€chlich in Deutsch geschrieben wird. #instanzliste

Instanz Admin LTL Block Offen Freigabe Version User UserM Posts Zeichen
bonn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bonndigital) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 1358 484 (0.36) 228238 500  
layer8.space (Sammy8806) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.6 2389 384 (0.16) 180536 500  
medibubble.org πŸ‡©πŸ‡ͺ (MedibubbleServer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.6 1623 351 (0.22) 111622 500  
literatur.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (lektorat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 841 339 (0.4) 278067 500  
graz.social (wir) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 1509 334 (0.22) 96889 500  
fulda.social (lars) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 3195 291 (0.09) 57576 1000  
kirche.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (librechurch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 586 282 (0.48) 109189 500  
dizl.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.2 2302 278 (0.12) 96348 500  
darmstadt.social (w4tsn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 1189 276 (0.23) 79829 500  
machteburch.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin_toots) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 907 227 (0.25) 55764 500  
fnordon.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dentaku) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 289 207 (0.72) 140601 500  
tyrol.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (adrian) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 1244 196 (0.16) 46625 5000  
swiss-talk.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 738 191 (0.26) 61377 500  
brettspiel.space (Meeple) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 342 178 (0.52) 43997 500  
kanoa.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dominion) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 1026 178 (0.17) 32352 500  
social.bau-ha.us (maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 800 178 (0.22) 107738 500  
toot.kif.rocks πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.2 726 174 (0.24) 105257 512  
toot.berlin (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 923 162 (0.18) 54179 500  
wisskomm.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 246 160 (0.65) 14391 500  
mastodon.pnpde.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (spielleitung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 210 135 (0.64) 45617 500  
osna.social (Hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 530 132 (0.25) 26370 500  
bahn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fahrdienstleiter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.0 307 124 (0.4) 58308 500  
fedi.at πŸ‡©πŸ‡ͺ (FediverseFoundation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 503 124 (0.25) 17872 5000  
colearn.social (lerni) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 682 122 (0.18) 24619 500  
mastodon-swiss.org (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 807 122 (0.15) 1815 500  
augsburg.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (AnID) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 387 121 (0.31) 30647 500  
gametoots.de (vanlueckn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.2 1806 114 (0.06) 7809 500  
mastodon.wien (Ferdi) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 572 111 (0.19) 4129 500  
aut.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (aut) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 299 108 (0.36) 11926 500  
mastodon.bayern (nipos) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.0 555 103 (0.19) 61230 5000  
mstdn.animexx.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (animexx) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 333 92 (0.28) 18350 500  
frankfurt.social (amorgner) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 217 80 (0.37) 18494 500  
ruhrpott.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kalle) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 373 77 (0.21) 25317 500  
verkehrswende.social (larsschwarz) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 141 73 (0.52) 13029 500  
wue.social (herrthees) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 136 73 (0.54) 22383 500  
radiosocial.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dk3jf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 128 67 (0.52) 21694 500  
brandenburg.social (cepharum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 149 57 (0.38) 10626 500  
cultur.social (chief) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.6 197 57 (0.29) 4660 500  
mastodon.bachgau.social (olaf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.9 481 56 (0.12) 4172 500  
elizur.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (ThomasP) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 434 55 (0.13) 6286 2000  
pfalz.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.2 105 52 (0.5) 30869 500  
unvernunft.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.4 178 52 (0.29) 3853 500  
die-partei.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (DiePARTEI_RT) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 108 49 (0.45) 125429 500  
lsbt.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (christin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 132 49 (0.37) 14993 5000  
burningboard.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (Larvitz) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 99 43 (0.43) 5977 500  
rheinhessen.social (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 84 42 (0.5) 17975 500  
leipzig.town πŸ‡©πŸ‡ͺ (sven) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.9 80 40 (0.5) 4094 500  
subversive.zone (admin2) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 77 37 (0.48) 36152 1312  
fedisabled.social (Wheeliam) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 99 36 (0.36) 39094 500  
kinktroet.social (CigarsAndWhisky) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 142 34 (0.24) 3411 500  
fairmove.net (rasos) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 145 32 (0.22) 7135 500  
nahe.social (gaessjerfm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 126 32 (0.25) 13055 500  
blueplanet.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (terra) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 75 31 (0.41) 6291 500  
fem.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fem) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 74 31 (0.42) 64958 500  
paravielfalt.zone πŸ‡©πŸ‡ͺ (sirius) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 46 30 (0.65) 7283 700  
suma-ev.social (MetaGer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.2 56 29 (0.52) 4682 500  
schach.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (schachjugend) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 71 28 (0.39) 2169 640  
hameln.social (BerndLuehr) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 54 27 (0.5) 5142 500  
kommunismus.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Benny) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 128 27 (0.21) 22158 500  
niedersachsen.social (webality) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 81 25 (0.31) 11631 500  
reliverse.social (joerglohrer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 54 25 (0.46) 1962 500  
reporter.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (editor) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 30 25 (0.83) 8774 500  
schaumburg.social (schaumburgsocial) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 28 25 (0.89) 52738 500  
lipsia.casa (Ron_Chitis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 79 24 (0.3) 8645 500  
social.sp-codes.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (sp_codes) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 57 24 (0.42) 15999 500  
social.leinde.de (ed) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.4 34 23 (0.68) 91 500  
rheinland.social (dom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 55 23 (0.42) 421 500  
social.diva.exchange (social) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 317 23 (0.07) 1856 500  
wp-social.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (praetorverlag) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 244 23 (0.09) 12377 500  
bunt.social (blog_reloaded) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 46 22 (0.48) 27889 500  
chaotic.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Josh) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.2 65 22 (0.34) 12974 500  
wandzeitung.xyz (moellus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 40 22 (0.55) 35554 500  
weremember.social (mast_admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.4 50 22 (0.44) 1941 500  
lediver.se πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.7 63 21 (0.33) 6177 500  
mapsupport.de (Mapadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 35 21 (0.6) 13666 500  
mastodon.no2nd.earth (no2ndadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.4 75 21 (0.28) 11261 500  
social.wikimedia.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 41 20 (0.49) 845 500  
voi.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bsteindl) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 82 20 (0.24) 4850 500  
fruef.social (fruef) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.2 40 19 (0.47) 15632 500  
libori.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (alex) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 33 18 (0.55) 7649 500  
bambuswald.social (verybigm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 33 17 (0.52) 11755 500  
privacyofficers.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (michaelmrak) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 63 17 (0.27) 937 500  
einbeck.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 32 16 (0.5) 4501 500  
electroverse.tech πŸ‡©πŸ‡ͺ (wttw) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.9 67 16 (0.24) 4064 500  
artsandculture.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (mastomus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 26 15 (0.58) 1131 500  
gervtuber.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (shynno_scarlet) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.4 101 15 (0.15) 3180 500  
jbo.social (dobschat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 32 15 (0.47) 641 500  
moessingen.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 46 15 (0.33) 5003 500  
muensterland.social (nipos) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.0 191 15 (0.08) 3139 5000  
miltodon.social (Mampfschafter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 47 14 (0.3) 222 500  
tuebingen.network (cttue_admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 23 14 (0.61) 582 500  
drk.network πŸ‡©πŸ‡ͺ (thk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 52 14 (0.27) 2382 5000  
ifwo.eu (sozialwelten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 39 14 (0.36) 20246 500  
karlsruhe.social (karlsruhe.social) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 52 14 (0.27) 1574 500  
tukkers.online (erik) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 58 14 (0.24) 2228 500  
top-netz.de (maadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 26 13 (0.5) 1851 500  
dasuniversum.social (server) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 28 13 (0.46) 120 500  
deppenkessel.de (stoltenberg) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 19 13 (0.68) 11305 500  
f-ckendehoelle.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (casandro) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 33 13 (0.39) 4987 500  
mastodon.bits-und-baeume.org (ben) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 63 13 (0.21) 5376 1000  
mastodon.linuxmuster.net (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 33 13 (0.39) 17806 500  
weserbergland.social (Hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 50 13 (0.26) 1540 500  
hhsocial.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (Alice) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.9 31 12 (0.39) 570 500  
semiosen.de (semiosen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 44 12 (0.27) 8949 500  
biplus.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 34 11 (0.32) 2011 2000  
imd.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.2 82 11 (0.13) 16353 500  
ploen.social (Dennis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 21 11 (0.52) 2306 500  
social.ffmuc.net (FreifunkMUC) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 21 11 (0.52) 585 500  
toot.cm-social.com (Snacky) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.5 13 11 (0.85) 9739 1000  
foodhub-muenchen.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 38 10 (0.26) 469 5000  
freie-re.de (mastoadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 16 10 (0.62) 1820 500  
barcamp.social (kommandozentrale) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 52 10 (0.19) 13240 500  
lustigetiernamenbubble.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 30 10 (0.33) 29320 500  
mastodon.catwuschel.com (litterboxes) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 14 10 (0.71) 12090 500  
social.wps.de (SJMagnussen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 22 10 (0.45) 844 500  
wiesbaden.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (thk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.4 25 10 (0.4) 637 5000  
mstdn.myifn.de (therealkings) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 24 9 (0.38) 5436 5000  
polsci.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fidpol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 24 9 (0.38) 659 500  
wubbel.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (JustEdris) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.4 31 9 (0.29) 721 500  
osten.social (Felix) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 14 8 (0.57) 76 500  
toot.pingu4.me (pingu) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 15 8 (0.53) 2071 500  
linuxhotel.social (linuxhotel) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 38 8 (0.21) 191 500  
youthweb.social (youthweb) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 17 8 (0.47) 2694 500  
smartcity.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.4 10 7 (0.7) 194 500  
hannover.town πŸ‡©πŸ‡ͺ (Jan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 25 7 (0.28) 16053 1896  
hofra.rocks (ij) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 52 7 (0.13) 3057 500  
oberberg.nrw (lokaljournalisten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 17 7 (0.41) 3852 500  
tiz.social (tizverwaltung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 29 7 (0.24) 199 500  
brotkru.me (kontakt) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 6 6 (1.0) 2950 500  
fediver.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 8 6 (0.75) 5268 1001  
kollegin.eu (kolleginadm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 32 6 (0.19) 160993 500  
mfr.social (Obachd) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 13 6 (0.46) 694 500  
ostalb.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (cloud4you) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 15 6 (0.4) 61 500  
republik.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (tech) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 16 6 (0.38) 450 500  
social.dib.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dibadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.0 8 6 (0.75) 938 500  
social.lemue.org (derlemue) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 8 6 (0.75) 283 500  
toot.krinetzki.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (therealkings) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 103 6 (0.06) 18792 500  
troet.burg-halle.de (steffen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 15 6 (0.4) 259 500  
troet.fediverse.at πŸ‡©πŸ‡ͺ (ilanti) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 23 6 (0.26) 1909 1500  
astronomy.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.0 21 5 (0.24) 6557 2500  
bayern-online.news (Zimmermann) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 12 5 (0.42) 2068 500  
bvb.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Platzwart) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.2 8 5 (0.62) 177 500  
gesichtsbu.ch (CyberLine) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.4 17 5 (0.29) 401 500  
harz.social (webality) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 19 5 (0.26) 156 500  
hub.uckermark.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (maxheadroom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 20 5 (0.25) 9290 5000  
inosoft.social (mrjau) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.4 16 5 (0.31) 1789 500  
mastodon.saarland (dreick) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.6 28 5 (0.18) 64 500  
medien.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (medienweb) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 8 5 (0.62) 1260 500  
meerjungfrauengrotte.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (admina) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.3.0 7 5 (0.71) 7520 5000  
neuland.social (kanzler_in) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 10 5 (0.5) 442 500  
odenwald.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 17 5 (0.29) 1249 500  
prost.staendsche.de (niggo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 14 5 (0.36) 1852 500  
recht.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (PraetorVerlag) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 56 5 (0.09) 3487 500  
skrt.social (support) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 42 5 (0.12) 11513 500  
social.aldiserver.de (alex) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 15 5 (0.33) 176 500  
social.fast-break.de (gs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 27 5 (0.19) 24567 1500  
social.perspective-daily.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (martin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 15 5 (0.33) 797 500  
mastodon.berlin (permanizer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 3484 545 (0.16) 18002 500  
tooting.ch (fairsocialnet) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 2825 563 (0.2) 200989 500  
rheinneckar.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 3350 608 (0.18) 76933 500  
muenster.im (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 4298 624 (0.15) 178165 500  
freiburg.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 2515 626 (0.25) 157021 500  
openbiblio.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.0 1344 645 (0.48) 168424 500  
todon.eu (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 4253 653 (0.15) 511378 1312  
feuerwehr.social (tmkrvs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.8 1350 738 (0.55) 13328 500  
wien.rocks πŸ‡©πŸ‡ͺ (FediverseFoundation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.2 4279 739 (0.17) 200197 5000  
swiss.social (chm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 2066 742 (0.36) 154899 500  
rollenspiel.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Tealk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 4526 747 (0.17) 234309 500  
dresden.network πŸ‡©πŸ‡ͺ (markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 3674 780 (0.21) 235844 1000  
metalhead.club (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.1 5406 900 (0.17) 413560 500  
berlin.social (cepharum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 2809 924 (0.33) 246168 500  
digitalcourage.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (freiheit) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 2753 966 (0.35) 498724 1024  
social.dev-wiki.de (ggc_project) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.3.0 10291 1041 (0.1) 152324 5000  
bildung.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fries) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 2869 1169 (0.41) 263617 500  
ieji.de (SolSoCoG) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 14044 1501 (0.11) 258199 500  
muenchen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.9 10824 2017 (0.19) 430910 500  
nerdculture.de (order) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 10204 2131 (0.21) 530148 500  
social.cologne (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 11974 2166 (0.18) 457246 500  
ruhr.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (orga) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 10409 2254 (0.22) 512332 500  
hessen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (moomendemol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 9860 2352 (0.24) 417744 500  
mastodontech.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (markusblogde) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.3 16523 2846 (0.17) 347457 500  
sueden.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 14372 3252 (0.23) 492751 500  
nrw.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (dbeaver) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 17973 4061 (0.23) 971079 500  
social.tchncs.de (milan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.3 21530 4319 (0.2) 2521197 500  
norden.social (leuchtturm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.2.2 13008 4333 (0.33) 1840476 500  
det.social (stefan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.2.1 22030 4757 (0.22) 673652 500  
troet.cafe πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.9 42857 10264 (0.24) 3593214 500  

 

Offen= β›”: Die Registrierung ist geschlossen.

Freigabe  = β›”: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen πŸ‡©πŸ‡ͺ haben DE als Sprache hinterlegt.
πŸ•™ = Lokal TL: Mit diesem Link kann man sich die lokale Time Line der jeweiligen Instanz ansehen.


Status: 06.12.2023 / 434 Instanzen.

Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 500 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Kriterien erfΓΌllen

  • Releases > 4.1.1
  • Mehr als 5 aktive User.
  •  Offene Registrierung

Mit diesem Link kΓΆnnt ihr euch ohne Anmeldung die lokale TL einer Instanz anschauen.

Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde

Landkarte mit lokalen Instanzen

Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz – so einfach geht’s
Mastodon-Konto umziehen

Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln

 

RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@microblog.social
Matrix: @favstarmafia:riotchat.de

0 comments

Our algorithm thinks, these articles are relevant: