Article image

47 min Print version

Deutschsprachige Mastodon Instanzen

Mastodon Instanzen bei denen hauptsΓ€chlich in Deutsch geschrieben wird. #instanzliste

Instanz Admin LTL Block Offen Freigabe Version User UserM Posts Zeichen
medibubble.org πŸ‡©πŸ‡ͺ (MedibubbleServer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.0 1569 862 (0.55) 79135 500
tyrol.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (adrian) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.0 1155 536 (0.46) 15554 500
elizur.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (ThomasP) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.0 37 31 (0.84) 1028 1500
drk.network πŸ‡©πŸ‡ͺ (thk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.0 37 19 (0.51) 1271 500
freifunk.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (info) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.0 27 17 (0.63) 877 500
wiesbaden.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (thk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.0 20 12 (0.6) 380 500
social.cubyx.eu πŸ‡©πŸ‡ͺ (CubyxNetwork) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.0 10 8 (0.8) 119 500
social.anufrij.de (artem) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.0 2 3 (1.5) 947 500
dresden.network (markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.1.0 3599 1184 (0.33) 121197 1000
mastodontech.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (markusblogde) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.1.0 16369 6441 (0.39) 204992 500
tooting.ch (fairsocialnet) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 2632 946 (0.36) 128098 500
bonn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bonndigital) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 1229 678 (0.55) 149590 500
darmstadt.social (w4tsn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 919 671 (0.73) 26852 500
openbiblio.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 1014 633 (0.62) 72975 500
dizl.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 2211 608 (0.27) 47961 500
graz.social (wir) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 1458 571 (0.39) 55546 500
kanoa.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dominion) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 788 511 (0.65) 13322 500
layer8.space (Sammy8806) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 2217 488 (0.22) 146143 500
machteburch.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin_toots) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 832 377 (0.45) 25265 500
mastodon.wien (Ferdi) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 472 355 (0.75) 1509 500
kirche.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (librechurch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 509 354 (0.7) 75489 500
mastodon.schule πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 407 319 (0.78) 286 500
colearn.social (lerni) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 490 308 (0.63) 6848 500
fedi.at (paula) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 432 264 (0.61) 14216 500
social.bau-ha.us (maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 751 243 (0.32) 92345 500
brettspiel.space (Meeple) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 304 240 (0.79) 22292 500
ruhrpott.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kalle) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 275 226 (0.82) 6407 500
toot.kif.rocks πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 696 223 (0.32) 69075 512
toot.berlin (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 866 204 (0.24) 37739 500
augsburg.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (AnID) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 359 179 (0.5) 8916 500
fnordon.de (dentaku) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 228 179 (0.79) 49097 500
mastodon.bayern (nipos) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 488 168 (0.34) 26442 5000
osna.social (Hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 482 165 (0.34) 18001 500
aut.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (aut) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 237 153 (0.65) 3027 500
eurovision.social (MedPlex) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 295 146 (0.49) 3868 500
mstdn.animexx.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (animexx) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 302 143 (0.47) 5522 500
zug.network (f2k1de) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 170 142 (0.84) 24926 5000
mastodon.bachgau.social (olaf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 488 138 (0.28) 2164 1500
frankfurt.social (amorgner) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 194 130 (0.67) 7124 500
austria-toots.social (epommcookie) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 163 129 (0.79) 98 500
apotheke.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (DS) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 158 116 (0.73) 6084 500
connectit.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 117 115 (0.98) 2677 500
feuerwehr.social (tmkrvs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 229 114 (0.5) 2829 500
wue.social (herrthees) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 126 92 (0.73) 16655 500
unvernunft.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 151 89 (0.59) 1120 500
verkehrswende.social (larsschwarz) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 108 83 (0.77) 5886 500
radiosocial.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (dk3jf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 118 82 (0.69) 12501 500
kinktroet.social (CigarsAndWhisky) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 120 68 (0.57) 2101 500
mastodon.stuttgart.international (tomalo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 114 68 (0.6) 3151 500
brandenburg.social (cepharum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 129 62 (0.48) 3564 500
die-partei.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (DiePARTEI_RT) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 100 58 (0.58) 231649 500
kommunismus.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Benny) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 97 56 (0.58) 12226 500
nahe.social (gaessjerfm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 121 56 (0.46) 5708 500
netzkms.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (verwaltung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 82 56 (0.68) 3943 500
cultur.social (chief) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 129 55 (0.43) 685 500
bahn.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fahrdienstleiter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 72 49 (0.68) 11443 500
gervtuber.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (shynno_scarlet) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 85 47 (0.55) 1631 500
blueplanet.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (terra) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 56 46 (0.82) 2282 500
lipsia.casa (Ron_Chitis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 74 46 (0.62) 4902 500
subversive.zone (admin_) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 73 46 (0.63) 24257 1500
pfalz.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (maschinenraum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 70 44 (0.63) 5873 500
links.potsda.mn (kollektiv) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 85 42 (0.49) 7682 500
brieseland.de (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 54 41 (0.76) 265 500
fem.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fem) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 71 41 (0.58) 56013 500
lsbt.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (christin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 55 41 (0.75) 2694 3000
mastodon.no2nd.earth (no2ndadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 67 39 (0.58) 6611 500
muensterland.social (nipos) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 169 37 (0.22) 2854 5000
fairmove.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (rasos) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 52 35 (0.67) 147 500
fedisabled.social (Wheeliam) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 89 35 (0.39) 8000 500
wp-social.net (praetorverlag) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 235 35 (0.15) 11332 500
recht.social (PraetorVerlag) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 39 33 (0.85) 263 500
fimidi.com (hagen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 37 32 (0.86) 10442 500
linke.social (chira) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 65 32 (0.49) 528 500
schach.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (schachjugend) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 55 32 (0.58) 1141 640
social.klinikretter.de (klinikretter) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 29 32 (1.1) 37 500
voi.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (bsteindl) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 88 31 (0.35) 4819 500
privacyofficers.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (michaelmrak) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 37 30 (0.81) 430 500
social.sp-codes.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (sp_codes) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 55 30 (0.55) 10845 500
fruef.social (fruef) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 36 29 (0.81) 4877 500
social.wikimedia.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 39 29 (0.74) 141 500
lediver.se πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 60 28 (0.47) 5317 500
nuernberg.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kayo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 51 28 (0.55) 212 500
bunt.social (blog_reloaded) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 41 27 (0.66) 12836 500
rheinhessen.social (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 38 27 (0.71) 2276 500
chaotic.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Josh) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 51 26 (0.51) 3164 500
leipzig.town πŸ‡©πŸ‡ͺ (sven) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 36 26 (0.72) 1647 500
schaumburg.social (schaumburgsocial) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 27 26 (0.96) 13239 500
bambuswald.social (verybigm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 31 24 (0.77) 4484 500
rheinland.social (dom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 48 24 (0.5) 166 500
krefeld.life πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 52 23 (0.44) 24113 500
lgbtqplus.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hilfe) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 31 23 (0.74) 2341 1000
suma-ev.social (MetaGer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 45 22 (0.49) 2764 500
moessingen.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 45 21 (0.47) 2725 500
wubbel.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (JustEdris) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 29 21 (0.72) 573 500
lustigetiernamenbubble.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 29 20 (0.69) 14077 500
semiosen.de (semiosen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 35 20 (0.57) 7851 500
artsandculture.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (mastomus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 21 19 (0.9) 635 500
feedbeat.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (backstage) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 125 19 (0.15) 1329 500
hameln.social (BerndLuehr) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 35 19 (0.54) 2006 500
tukkers.online (erik) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 50 19 (0.38) 1419 500
wandzeitung.xyz (moellus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 33 19 (0.58) 18953 500
electroverse.tech πŸ‡©πŸ‡ͺ (wttw) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 38 18 (0.47) 853 500
social.wps.de (SJMagnussen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 22 18 (0.82) 128 500
f-ckendehoelle.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (casandro) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 26 17 (0.65) 1347 500
hannover.town πŸ‡©πŸ‡ͺ (Jan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 20 17 (0.85) 328 1896
itemis.social (myahiatene) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 28 17 (0.61) 78 500
mittelstand.nrw (arkm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 22 17 (0.77) 614 500
aircrew.rocks (atc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 61 16 (0.26) 1843 500
ifwo.eu (sozialwelten) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 31 16 (0.52) 14773 500
ooe.social (000panther) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 29 16 (0.55) 472 500
einbeck.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 20 15 (0.75) 235 500
sbg-social.at πŸ‡©πŸ‡ͺ (andi) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 26 15 (0.58) 485 500
digisociety.social (chiefmastodon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 19 14 (0.74) 710 500
libori.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (isidor) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 18 14 (0.78) 1704 500
mastodon-dus.de (Pandur_Stefan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 22 14 (0.64) 469 500
planet.musicspots.de (Backstage) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 20 14 (0.7) 872 500
shorage.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (shorage) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 26 14 (0.54) 1901 500
jbo.social (dobschat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 27 13 (0.48) 198 500
dasuniversum.social (server) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 14 12 (0.86) 51 500
deppenkessel.de (stoltenberg) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 19 12 (0.63) 3417 500
hhsocial.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (Alice) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 20 12 (0.6) 145 500
hobbymetzgerei.de (Danyel) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 71 12 (0.17) 107 500
mastodon.bits-und-baeume.org (ben) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 51 12 (0.24) 1479 1000
skrt.social (support) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 40 12 (0.3) 11241 500
imd.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 83 11 (0.13) 10410 500
mastodon.linuxmuster.net (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 22 11 (0.5) 1934 500
mastodon.sozialdemokratie.social (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 18 11 (0.61) 636 500
medic.cafe (mikka) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 23 11 (0.48) 1568 10000
polsci.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fidpol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 19 11 (0.58) 61 500
b0x.social (b0xch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 14 10 (0.71) 213 500
inosoft.social (mrjau) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 16 10 (0.62) 764 500
ploen.social (Dennis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 18 10 (0.56) 574 500
toot.gemeinschaffen.com (micha) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 14 10 (0.71) 146 500
kollegin.eu (kolleginadm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 19 9 (0.47) 20616 500
liebefeld.social (christoph) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 14 9 (0.64) 250 500
linuxhotel.social (linuxhotel) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 34 9 (0.26) 105 500
mastodon.cde.social (uijft) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 15 9 (0.6) 123 500
neuland.social (kanzler_in) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 10 9 (0.9) 280 500
prost.staendsche.de (niggo) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 14 9 (0.64) 1830 500
schleswig-holstein.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (wasn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 21 9 (0.43) 164 500
social.perspective-daily.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (martin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 15 9 (0.6) 450 500
youthweb.social (youthweb) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 16 9 (0.56) 1829 500
eagleear.social (FelixSteindorff) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 13 8 (0.62) 1696 500
ger.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (tim) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 13 8 (0.62) 14 500
hub.uckermark.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (maxheadroom) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 16 8 (0.5) 5053 500
mastodon.saarland (dreick) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 24 8 (0.33) 31 500
republik.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (tech) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 13 8 (0.62) 201 500
social.fast-break.de (gs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 26 8 (0.31) 7826 1500
wandern.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (wanderatlas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 8 8 (1.0) 37 500
dvstrg.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (tmichaelis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 25 7 (0.28) 104 500
fuerth.social (mike) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 9 7 (0.78) 511 500
full-house.de (MaPf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 10 7 (0.7) 155 500
harz.social (webality) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 18 7 (0.39) 68 500
mastodon.com.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin_mastodon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 14 7 (0.5) 9 500
morse.haus (jurij) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 8 7 (0.88) 423 500
mstdn.myifn.de (therealkings) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 18 7 (0.39) 2869 5000
pets.contact (LunaSamtschnute) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 13 7 (0.54) 167 500
pfadi.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (kornett) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 11 7 (0.64) 271 500
social.dog-s.global (watchdog) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 22 7 (0.32) 314 500
taucha.social (tauchakompakt) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 12 7 (0.58) 152 500
dillingen.social (andrijasobak) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 10 6 (0.6) 28 500
mastodon.klattgroup.eu (jonathankla) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 10 6 (0.6) 1015 500
meinungsschubla.de (Nico) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 23 6 (0.26) 1254 500
mfr.social (Obachd) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 11 6 (0.55) 336 500
social.laaw.nrw (root) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 12 6 (0.5) 96 500
social.retrocomputing.at (Markus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 9 6 (0.67) 228 500
toot.krinetzki.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (therealkings) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 96 6 (0.06) 18418 500
troet.burg-halle.de (steffen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 13 6 (0.46) 106 500
vogtland.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (enno0815de) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 10 6 (0.6) 106 500
cas.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (team) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 14 5 (0.36) 240 500
doodlehub.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (staff) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 10 5 (0.5) 139 500
eineseite.at (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 5 5 (1.0) 169 500
fediver.de (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 6 5 (0.83) 2078 1000
flausch.eu (alterrativ) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 8 5 (0.62) 183 500
ibbtown.com (bibbi) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 8 5 (0.62) 162 500
instanzfreun.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (marcus) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 7 5 (0.71) 3138 500
krems.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 7 5 (0.71) 219 500
njoy.social (mje_punkt) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 6 5 (0.83) 195 500
odenwald.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 14 5 (0.36) 577 500
social.unraidcloud.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (marco) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 9 5 (0.56) 432 500
vnecke.social (david) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 6 5 (0.83) 191 500
c64.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (stumpi) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 6 4 (0.67) 668 500
geislingen.net (hollosch) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 28 4 (0.14) 879 500
juso.social (flashbin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 8 4 (0.5) 61 500
mainburg.hallertau.social (mbgadmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 4 4 (1.0) 798 500
mastodon.akop.online πŸ‡©πŸ‡ͺ (akop) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 6 4 (0.67) 162 500
mastodon.rzgierskopp.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (chris) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 6 4 (0.67) 1242 500
social.gamingecke.space πŸ‡©πŸ‡ͺ (gamingecke) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 13 4 (0.31) 287 500
spatzenpost.eu (spatzenpost) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 18 4 (0.22) 20 500
toot.haus πŸ‡©πŸ‡ͺ (jan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 5 4 (0.8) 540 500
troet.fediverse.at πŸ‡©πŸ‡ͺ (ilanti) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 9 4 (0.44) 604 1500
6a02.digital (daswarkeinhuhn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 2 3 (1.5) 2713 500
biplus.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 7 3 (0.43) 189 500
bodensee.social (max) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 9 3 (0.33) 33 500
community.liferadio.at (technikcrew) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 7 3 (0.43) 27 500
mastodon.teslafans.ch (teslafans) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 8 3 (0.38) 29 500
m.lonet.org (mar3k) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 6 3 (0.5) 714 500
rtk.social (patrickdoern) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 4 3 (0.75) 431 500
seglerinfo.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 14 3 (0.21) 73 500
social.khajiit.de (InsAdm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 4 3 (0.75) 269 1000
social.main-angler.de (pfitzer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 8 3 (0.38) 206 500
social.smnz.de (simon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 12 3 (0.25) 98 500
bvb.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Platzwart) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 7 2 (0.29) 472 500
fed.fsub.de (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 9 2 (0.22) 42 500
fedinauten.social (roman) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 2 2 (1.0) 6 500
getoote.de (Thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 4 2 (0.5) 257 500
haylandt.social (michael) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 5 2 (0.4) 74 500
imker.social (BeeAdmin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 3 2 (0.67) 4 500
masto.therealblue.de (hekop) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 10 2 (0.2) 959 500
masto.ws πŸ‡©πŸ‡ͺ (thk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 5 2 (0.4) 268 5000
social.metaccount.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (smoe) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 7 2 (0.29) 65 500
wp-punks.social (dobschat) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 6 2 (0.33) 100 500
5seen.social (martin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 3 1 (0.33) 34 500
braydmedia.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (bofh) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 9 1 (0.11) 1512 500
heimat.drensteinfurt.net (juergen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 3 1 (0.33) 172 500
mastodon.flying-snail.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 2 1 (0.5) 739 500
mastodon.gramschladen.de (cxx) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 1 1 (1.0) 141 500
niederbayern.social (ducan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 4 1 (0.25) 13 500
social.gunju.de (chr_admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 3 1 (0.33) 109 500
social.inter-mundos.de (snck3rs) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 2 1 (0.5) 48 500
social.jugendarbe.it (sjrgeislingen) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 5 1 (0.2) 34 500
social.undisruptable.technology (as) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 3 1 (0.33) 258 500
soc.umrath.net (thoralf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 1 1 (1.0) 4172 500
digitalcourage.social (freiheit) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 2425 1047 (0.43) 220224 1024
freiburg.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 2418 1086 (0.45) 85427 500
fulda.social (lars) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 3143 1109 (0.35) 44199 1000
swisstoots.ch (Siran) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 106 1177 (11.1) 82 500
swiss.social (chm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 1867 1211 (0.65) 52629 500
rheinneckar.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 3119 1422 (0.46) 20704 500
gametoots.de (vanlueckn) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 1340 1458 (1.09) 1218 500
berlin.social (cepharum) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 2531 1503 (0.59) 101767 500
muenster.im (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 4187 1523 (0.36) 44723 500
rollenspiel.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Tealk) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 4400 1574 (0.36) 148730 500
metalhead.club (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 5160 1583 (0.31) 251642 500
bildung.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (fries) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 2507 1689 (0.67) 141197 500
mastodon.berlin (permanizer) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 2738 1830 (0.67) 3601 500
social.dev-wiki.de (ggc_project) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 8894 2897 (0.33) 57803 5000
ieji.de (SolSoCoG) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 12563 2906 (0.23) 162338 500
social.anoxinon.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (Anoxinon) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 9363 3807 (0.41) 202174 500
ruhr.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (orga) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 10214 4166 (0.41) 270388 500
hessen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (moomendemol) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 9629 4450 (0.46) 180384 500
muenchen.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 10691 4532 (0.42) 223136 500
social.cologne (main) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 11636 4698 (0.4) 194936 500
social.tchncs.de (milan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 20309 5050 (0.25) 1892253 500
norden.social (leuchtturm) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 12357 6394 (0.52) 927347 500
sueden.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hausmeister) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 14137 6658 (0.47) 238378 500
det.social (stefan) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 15893 7722 (0.49) 330355 500
nrw.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (dbeaver) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 17510 8068 (0.46) 433784 500
home.social (ralf) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.2 36594 11199 (0.31) 495598 500
troet.cafe πŸ‡©πŸ‡ͺ (martinmuc) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.2 37162 17284 (0.47) 1720128 500
mastodon.catwuschel.com (litterboxes) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.1 12 11 (0.92) 3499 500
swiss-talk.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.0 717 372 (0.52) 36679 500
karlsruhe-social.de (admin_ksmsa) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.0 36 22 (0.61) 1248 500
weremember.social (mast_admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.0 36 22 (0.61) 713 500
karlsruhe.social (karlsruhe.social) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.0 41 20 (0.49) 215 500
astronomy.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.0 19 9 (0.47) 6579 500
vereine.social (Fotokiwi) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.0 18 7 (0.39) 238 500
fuerstentum.social (xanamu) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.0 14 6 (0.43) 59 500
gesichtsbu.ch (CyberLine) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.0 10 4 (0.4) 281 500
secular-humanism.eu (mcaraggiu) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.0 6 3 (0.5) 9 500
mastodon.dasasozialenetzwerk.de (dennis) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.0 4 2 (0.5) 10 500
m.bit-friends.de (Crash_Override) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… βœ… 4.0.0 3 2 (0.67) 24 500
r2r0.de (r2r0) πŸ•™ πŸ”‡ βœ… β›” 4.0.0 7 1 (0.14) 307 500
mthie.net (mthie) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.1.0 1 1 (1.0) 207 5000
nerdculture.de (order) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.1.0 24559 2510 (0.1) 327050 500
todon.eu (admin) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 3997 989 (0.25) 332195 1312
gruene.social (moderation) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 980 679 (0.69) 88551 500
literatur.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (lektorat) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 743 429 (0.58) 154860 500
social.prepedia.org πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 413 403 (0.98) 199071 500
legal.social (malteengeler) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 352 219 (0.62) 24405 500
social.saarland πŸ‡©πŸ‡ͺ (admins) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 301 142 (0.47) 44286 500
bawΓΌ.social (lfdi) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 120 99 (0.82) 11260 500
social.bund.de (itteam) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 125 98 (0.78) 9911 500
eupublic.social (christian) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 195 65 (0.33) 26129 500
bewegung.social (admin) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 42 51 (1.21) 2221 1024
social.rebellion.global (xr) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 192 50 (0.26) 31735 500
alpaka.social (alpaka) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 53 32 (0.6) 3235 500
hostsharing.coop πŸ‡©πŸ‡ͺ (hostsharing) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 68 31 (0.46) 32399 500
ljs.social (bak_it) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 52 27 (0.52) 367 500
mastodon.bv.linksjugend-solid.de (bak_it) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 52 27 (0.52) 367 500
spd.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (thomas) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 50 27 (0.54) 853 500
reporter.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (editor) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 28 24 (0.86) 3092 500
society.oftrolls.com (tbr) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 49 21 (0.43) 32668 500
helmholtz.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hermann) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 17 16 (0.94) 401 500
mastodon.earth (tscho) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 86 16 (0.19) 3794 500
piraten-partei.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (whydah) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 19 14 (0.74) 2083 500
edi.social (stefan) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 20 12 (0.6) 1053 500
geno.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (hostsharing) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 60 12 (0.2) 5337 500
hannover.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 25 12 (0.48) 806 500
social.okoyono.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (f) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 12 7 (0.58) 2347 2000
fellies.social (Citali) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 12 6 (0.5) 2530 500
altoetting.social (markus) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 7 5 (0.71) 80 500
social.pmj.rocks (pmj) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 6 5 (0.83) 18628 1111
eintracht.social (sebastian) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 5 4 (0.8) 42 500
embassy.social (thalon) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 8 4 (0.5) 78553 2000
social.regenpfeifer.net (charadrius) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 5 4 (0.8) 222 500
kampftoast.de (dunkelstern) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 6 3 (0.5) 832 500
mastodon.business πŸ‡©πŸ‡ͺ (ossrox) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 4 3 (0.75) 110 500
microblog.at (roblen) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 5 3 (0.6) 3746 500
m.kretschmann.social (kai) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 8 3 (0.38) 22078 500
social.adlerweb.info πŸ‡©πŸ‡ͺ (adlerweb) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 3 3 (1.0) 4112 500
social.olchis.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (gerrit) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 3 3 (1.0) 121 500
frootmig.net πŸ‡©πŸ‡ͺ (voja) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 2 2 (1.0) 398 500
social.etwas42.de (etwas42) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 2 2 (1.0) 83 500
7rg.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (maximilian) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 3 1 (0.33) 36 500
heidel.berg.social (fbausch) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 2 1 (0.5) 2017 500
lowlab.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (stumpi) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 1 1 (1.0) 16 500
mastodon.lambertz.xyz πŸ‡©πŸ‡ͺ (Alexander) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 1 1 (1.0) 0 500
mastodon.starapps-network.com (StarApps) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 2 1 (0.5) 8 500
mytoot.de (alex) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 2 1 (0.5) 679 500
quasselkopf.de (hausundmeister) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 4 1 (0.25) 6780 500
social.dc6jgk.de (dc6jgk) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 1 1 (1.0) 103 500
social.hostpath.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (captaingx) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 1 1 (1.0) 78 500
social.morgenroth.me πŸ‡©πŸ‡ͺ (johannes) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 2 1 (0.5) 42 500
social.rustysoft.de (beedaddy) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 1 1 (1.0) 354 500
xtux.org πŸ‡©πŸ‡ͺ (admin) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 4 1 (0.25) 206 500
booker.social (BookerAdm) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 6 0 (0.0) 3 500
dju.social πŸ‡©πŸ‡ͺ (Monique_Hofmann) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 5795 1686 (0.29) 34442 500
chaos.social (ordnung) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 10762 6269 (0.58) 3644401 500
mastodon.social (Gargron) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.2 925331 135593 (0.15) 49681909 500
h1v3.de πŸ‡©πŸ‡ͺ (FoinB) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.0 4 3 (0.75) 4864 500
troet.crynet.one (GiliganPomsum) πŸ•™ πŸ”‡ β›” βœ… 4.0.0 4 2 (0.5) 96 500

Offen= β›”: Die Registrierung ist geschlossen.

Freigabe  = β›”: Man kann sich zwar direkt registrieren, der Admin muss diese Registrierung aber erst freigeben, damit sie freigeschaltet wird.
Instanzen mit dem Zeichen πŸ‡©πŸ‡ͺ haben DE als Sprache hinterlegt.
πŸ•™ = Lokal TL: Mit diesem Link kann man sich die lokale Time Line der jeweiligen Instanz ansehen.

 

Status: 01.02.2023 / 360 Instanzen.

 

Die Liste ist sortiert nach Registrierung (Offen), Version, Aktive User pro Monat (UserM).
Die Instanzen mit mehr als 1.000 aktiven Usern werden immer ganz unten in der Liste angezeigt.
Es werden nur die Instanzen angezeigt, die eines der folgenden Releases verwenden: 4.0.x

Mit diesem Link kΓΆnnt ihr euch ohne Anmeldung die lokale TL einer Instanz anschauen.

Hier liegt das Programm mit dem die Liste erstellt wurde

Landkarte mit lokalen Instanzen

Links zu dem Thema AccountΓΌbertragung zwischen Instanzen
Instanz Wechseln
Umziehen auf eine andere Mastodon-Instanz – so einfach geht’s
Mastodon-Konto umziehen

Ziehe deinen Account auf eine andere Mastodon-Instanz um und nehme deine Mastodon-Folgenden mit
How to migrate from one server to another
Moving or leaving accounts
check for new aliases often
Die Instanz wechseln

 

RΓΌckmeldungen zu neuen Instanzen kΓΆnnt ihr mir unter folgenden Adressen zukommen lassen:
Fediverse: @don@microblog.social
Matrix: @favstarmafia:riotchat.de